บทที่ 4 : การละหมาด : รุก่นของการละหมาด 4.อ่านฟาติหะฮฺ [1] (หน้า 23)

You may also like...