บทที่ 4 : การละหมาด : รุก่นของการละหมาด 4.อ่านฟาติหะฮฺ [2] (หน้า 23-24)

You may also like...