อัลลอฮฺนั้นจะทรงตอบรับบรรดาดุอาอฺ [1] (หน้า 151-152)

You may also like...