อัลลอฮฺนั้นจะทรงตอบรับบรรดาดุอาอฺ [2] (หน้า 152)

You may also like...