191.คุณค่าอามาล | คุณค่าของการละหมาดญะมาอะฮฺ [1064-1068]

You may also like...