ตัฟซีร 2/183-184 / ปะนาวัร หน้า 43

You may also like...