บทที่ 4 : การละหมาด : รุก่นของการละหมาด 4.อ่านฟาติหะฮฺ [3] (หน้า 24)

You may also like...