อัลลอฮฺนั้นทรงครอบครองทุกสรรพสิ่ง และทุกสรรพสิ่งนั้นต้องพึ่งพาพระองค์ (หน้า 152-154)

You may also like...