คุตบะฮฺ : خير أمة ประชาชาติที่ดีที่สุด

You may also like...