บาปใหญ่ : 17.การตะกับโบรฺ, การโอ้อวด, หยิ่งยโส, การลำพอง [2]

You may also like...