ตัฟซีร 2/185 | บทบัญญัติการถือศีลอด/ปะนาวัร หน้า 43-44 [ความตระหนี่ และรักทรัพย์สิน]

You may also like...