ตัฟซีร 2/186 | อัลลอฮฺทรงอยู่ใกล้/ปะนาวัร หน้า 44 [ความตระหนี่ และรักทรัพย์สิน]

You may also like...