194.คุณค่าอามาล | ความประเสริฐของแถวแรก และการจัดแถวละหมาด [1082-1084]

You may also like...