194.คุณค่าอามาล | ความประเสริฐของแถวแรก และการจัดแถวละหมาด [1085-1089]

You may also like...