ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮฺ (หน้า 20-21)

You may also like...