ตัฟซีร 2/187 หน้า 59 / ปะนาวัร หน้า 44

You may also like...