บทที่ 4 : การละหมาด : รุก่นของการละหมาด 8.นั่งระหว่างสองสุญูดพร้อมหยุดนิ่งครู่หนึ่ง (หน้า 24-25)

You may also like...