อัลลอฮฺทรงกริ้วและทรงพอพระทัย ซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้าง [1] (หน้า 154-155)

You may also like...