อัลลอฮฺทรงกริ้วและทรงพอพระทัย ซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้าง [2] (หน้า 155-156)

You may also like...