อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 31-32 | การรักอัลลอฮฺด้วยการปฏิบัติตามและเชื่อฟังรอซูล

You may also like...