อัลลอฮฺทรงกริ้วและทรงพอพระทัย ซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้าง [4] (หน้า 157)

You may also like...