204.คุณค่าอามาล | ให้ละหมาดสุนนะฮฺที่บ้าน และให้ย้ายที่ละหมาดสุนนะฮฺจากละหมาดฟัรฎู หรือคั่นด้วยคำพูด [1128-1131]

You may also like...