บทที่ 4 : การละหมาด : รุก่นของการละหมาด 9-10.นั่งและอ่านตะซะฮุดครั้งสุดท้าย / 11.อ่านศอลาวาต / 12.ให้สลาม / 13.เรียบเรียง (หน้า 25)

You may also like...