อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 10 : เครื่องหมายที่เกิดขึ้นแล้วและยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะเกิดขึ้นอีก]

You may also like...