และไม่มีสิ่งใดทำให้พระองค์ไร้ความสามารถ (หน้า 21)

You may also like...