ตัฟซีร 2/190-193 หน้า 60-61 : กฏในการทำสงคาราม

You may also like...