อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 37 | การกำเนิดของพระนางมัรยัม [2]

อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 37 | การกำเนิดของพระนางมัรยัม [2]

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 111-112

และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)

สถานที่ :โรงเรียนอิสลามวนาลัย (เราเฎาะฮฺ) ซ.พัฒนาการ 20

 

Default image
อาลี เสือสมิง