อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 38-39 | การกำเนิดของพระนางมัรยัม [3]

อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 38-39 | การกำเนิดของพระนางมัรยัม [3]

 
 
00:00 /
 
1X
 

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 112-113

และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ)

สถานที่ :โรงเรียนอิสลามวนาลัย (เราเฎาะฮฺ) ซ.พัฒนาการ 20

 

Default image
อาลี เสือสมิง