และเราจะรักบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหมด… [1] (หน้า 157-158)

You may also like...