ฟิตนะฮฺจากการกล่าวหาและการกล่าวอ้าง

ฟิตนะฮฺจากการกล่าวหาและการกล่าวอ้าง

 
 
00:00 /
 
1X
 

โดย อ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะ อ.อาลี เสือสมิง

ดำเนินการเสวนาโดย อ.กอเซ็ม มั่นคง

งานรวมน้ำใจสู่ญามิอ้ลอิซฺฮารฺ 57 เมื่อ 15 มีนาคม 2557

Default image
อาลี เสือสมิง