212.คุณค่าอามาล | ความประเสริฐของกิยามุ้ลลัยลฺ [1160-1164]

You may also like...