และเราจะรักบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหมด… [2] (หน้า 158-159)

You may also like...