212.คุณค่าอามาล | ความประเสริฐของกิยามุ้ลลัยลฺ [1165-1173]

You may also like...