212.คุณค่าอามาล | ความประเสริฐของกิยามุ้ลลัยลฺ [1174-1178]

You may also like...