และเราจะรักบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหมด… [3] (หน้า 159-160)

You may also like...