“อุญุบ” (ความลำพอง) ตอนที่ 1 [ปะนาวัร บาฆี ฮาตี หน้า 54-55]

You may also like...