“อัช-ชะฟาอะฮฺ” [กิตาบปะริสัยฯ หน้า 68-69]

You may also like...