อะบู สุนบุล (อบูซิมเบิล) (أبو سنبل)

ชื่อเนินเขาในประเทศอียิปต์ ทางตอนใต้ของอัสวาน ภายหลังการสร้างเขื่อน อัส-สัดดุล อาลียฺ (เขื่อนอัสวาน) น้ำในแม่น้ำไนล์ก็เข้าท่วมที่ตั้งของเนินเขา แต่มีการย้ายโบราณสถานจากเนินเขาขึ้นสู่ที่สูงก่อนการสร้างเขื่อน เป็นที่รู้จักกันดีว่าเนินเขาแห่งนี้คือที่ตั้งของหมู่วิหารแห่งไอยคุปต์ที่ถูกเจาะเข้าไปในภูเขาหิน มีอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ของฟาโรห์รามิเซสที่ 2 อยู่หน้าวิหาร

Default image
อาลี เสือสมิง