216.คุณค่าอามาล | บทบัญญัติเกี่ยวกับ “ซะกาต” [1206]

You may also like...