บทที่ 4 : การละหมาด : สิ่งที่ทำให้เสียละหมาด 1.พูดโดยเจตนา (หน้า 26-27)

You may also like...