วิชาอะกีอะฮฺ ครั้งที่ 11 : อัล-อุบูดียะฮฺ : ความเป็นบ่าวที่ยอมสิโรราบต่อพระเจ้า

You may also like...