219.คุณค่าอามาล | ห้ามถือศีลอดช่วงท้ายเดือนชะอฺบาน… และวันที่สงสัย (เยามุชชักก์) [1224-1227]

You may also like...