ตัฟซีร 2/203 : ฮัจญ์และอุมเราะฮฺ [5] / ปะนาวัร : ความตระหนี่ (หน้า 45)

You may also like...