ผู้ทรงทำให้ตายโดยไม่หวั่นเกรง ผู้ทรงทำให้ฟื้นคืนชีพโดยไม่ยากลำบาก (หน้า 28-29)

You may also like...