และเรายืนยันการเป็นเคาะลีฟะฮฺแก่ท่านอาลี (ร.ฎ.) [2] (หน้า 167)

You may also like...