อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ ตอนที่ 14 : สัญญาณวันกิยามะฮฺ | นบีอีซาลงมา. ญะญูดมะญูด, บัยตุ้ลลอฮฺถูกทำลาย, ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก]

You may also like...