230.คุณค่าอามาล | ส่งเสริมให้ถือศีลอด 3 วันในทุกเดือน (วันขาว) [1258-1264]

You may also like...