บทที่ 4 : การละหมาด : สิ่งที่ทำให้เสียละหมาด 4.ตั้งเจตนาออกจาก การละหมาด (หน้า 27)

You may also like...