บทที่ 4 : การละหมาด : สิ่งที่ทำให้เสียละหมาด 7.ผินออกจากทิศกิบละฮฺ 8-9.กินและดื่ม (หน้า 27-28)

You may also like...