อีหม่านต่ออัลลอฮฺ | ความรู้ของอัลลอฮฺครอบคลุมถึงทุกสิ่งและทุกการกระทำ (หน้าที่ 35-36)

You may also like...